11 Oct

Desnonament exprés

La reforma de la llei 19/2009, de 23 de novembre, ha agilitzat el tràmit dels procediments de desnonament.

Els punts a destacar d'aquesta reforma són els següents:

Llegir més
11 Oct

Mediació familiar

La mediació és una tècnica de resolució de conflictes que, mitjançant una tercera persona imparcial i experta s'intenta arribar a una resolució del conflicte plantejat, o bé, arribar a un acord satisfactori per ambdues parts.

Llegir més
29 Sep

Règim fiscal de la dissolució i liquidació del patrimoni de les parelles de fet

Els convivents d'una parella estable poden establir pactes per escollir i sotmetre a algun dels règims econòmic matrimonials existents. En aquests casos la dissolució i liquidació del seu patrimoni s' ha de tramitar conforme al règim econòmic matrimonial escollit.

Llegir més

Categories