Components

El despatx est format pels següents professionals

Agustí Morera Gibert
Advocat

Membre del Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers.

Col·legiat número 1.826.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra.

Judit Bartolín Grau
Advocada

Membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers.

Col·legiada número 1.704.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.

Màster en dret de família per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Curs d'especialització en dret d'estrangeria per l'ICAVOR.

Curs d'especialització lletrada en la jurisdicció de menors.

Curs d'especialitzció lletrada en violència domèstica i de gènere.