Formulari de contacte

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, es posa en coneixement del client que les seves dades personals s'han de sotmetre a tractament informàtic i s'incorporaran en un fitxer propi automatitzat. Les dades seran tractades de forma confidencial, respectant i facilitant al client l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació dels mateixos.


Fax

Fax. 938 406 289


Xarxes socials