POLÍTICA DE PRIVADESA

Bartolin Morera Legal, SCP, en endavant BM Legal, està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis de la pàgina Web. Mitjançant la present Política de Privadesa (d'ara endavant, la Política) BM Legal informa als usuaris del lloc web www.bmlegal.cat, del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recullen al Web, amb la finalitat que pugin decidir, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada. BM Legal es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l'objecte d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos de l'entitat.

 

TITULARITAT DEL TRACTAMENT
Les dades de caràcter personal recaptades en els formularis i qüestionaris electrònics o, si s'escau, impresos descarregables són incorporats a fitxers titularitat de BM Legal, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

 

USOS I FINALITATS
La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels formularis i qüestionaris electrònics o, si s'escau, d'impresos descarregables posats a disposició dels Usuaris, respon, segons el cas concret, per gestionar i atendre a sol·licituds d'informació, dubtes o suggeriments, o bé a les publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts per BM Legal. Així mateix, les dades podran ser utilitzades per enviar informació, per qualsevol mitjà, sobre els aspectes anteriors, i en relació a altres serveis o productes de BM Legal.

 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE LES DADES
Les dades personals recaptades a través dels formularis i qüestionaris electrònics o, si s'escau, impresos descarregables no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats expressades anteriorment, en els supòsits previstos segons la Llei, així com en casos específics dels quals s'informi expressament a l'usuari.

 

ACTUALITZACIÓ DE LES DADES
Amb la finalitat de que les dades existents als nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es procurarà de mantenir-les actualitzades. De manera que, a aquests efectes, l'usuari haurà de realitzar els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l'àrea o departament corresponent a BM Legal.

 

SEGURETAT DE LES DADES
En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), BM Legal ha adoptat en el seu sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

DRETS DELS USUARIS
L'usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts en la LOPD, d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Les persones poden exercitar aquests drets per les següents vies:

  • Mitjançant correu postal a la direcció:
    C/ Enric Granados, 18 (BM Legal), Granollers (08403) - Barcelona.

 

CONDICIONS I TERMES D'ÚS
Amb caràcter general, i sense perjudici de les condicions i termes particulars que es fixin en els apartats corresponents a serveis concrets, l'usuari s'obliga al compliment de les presents condicions i termes d'ús, i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d'utilitzar el lloc Web, de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de BM Legal, de la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això impliqui restricció alguna a l'obligació assumida per l'usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'usuari s'obliga, en la utilització de dels llocs web titularitat de BM Legal a:

  • No introduir, emmagatzemar o difondre en o des dels llocs Web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
  • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant els llocs Web cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en els llocs Web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de BM Legal, de qualsevol usuari, o en general de qualsevol tercer. O que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.
  • Si per a la utilització d'un servei dels llocs Web, l'usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotés a l'usuari d'una identificació i/o contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades per BM Legal, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a d'altres persones.
  • En virtut de l'anterior, és obligació de l'usuari notificar de forma immediata a BM Legal, sobre qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets, BM Legal quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.
  • No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través dels llocs Web, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del lloc Web per remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda o amb qualsevol altra fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
  • No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'uns altres en la utilització dels llocs Web o en la utilització de qualsevol dels serveis del Web, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.
  • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de BM Legal, o tercers.

 

COOKIES

En compliment del Reial Decret-Llei 13/2012, BM Legal demana el teu permís per instal·lar cookies amb la finalitat d'obtenir dades estadístiques de la teva navegació en aquesta pàgina web. En continuar utilitzant www.bmlegal.cat estàs acceptant l'instal·lació i l'ús de cookies.

 

Sobre l'ús de les cookies en aquest lloc web:

Una cookie és un petit fragment de codi que els llocs web que visites envien al teu navegador. La seva funció és diversa, per exemple:
Hi ha cookies de preferències, que serveixen per exemple per recordar l'idioma que has triat per navegar.
Hi ha cookies de processos que memoritzen algunes dades quan accedeixes a una àrea privada per a tenir-les en compte el dia que hi tornis, com per exemple un carret de la compra a una botiga online.
Hi ha cookies de seguretat, que serveixen per impedir que una altra persona faci un ús fraudulent de les teves credencials d'accés.
També hi ha cookies de publicitat, que enregistren dades relacionades amb les teves cerques a Internet per tal d'adaptar els teus gustos/interessos millor als tipus d'anuncis que apareixen als llocs web visitats.
Finalment hi ha cookies d'anàlisi, com les de Google Analytics, que envien informació als propietaris del web per entendre millor com interaccionen els visitants. Aquestes cookies recopilen informació estadística sobre l'ús del lloc web sense identificar personalment els visitants.

En tots els casos les cookies aconsegueixen que els llocs web siguin més útils per a tu i nosaltres les considerem un recurs per a fer que el web sigui més efectiu, útil i pràctic. Sempre respectem la teva intimitat i la de totes les persones que ens visiten, com ha de ser.

BM Legal fa servir cookies d'anàlisi, concretament per a què Google Analytics ens faciliti dades sobre les visites d'aquest lloc web, sempre de forma anònima, i puguem millorar-ne els continguts que hi oferim. Podeu consultar més informació relacionada amb la privacitat de les vostres dades i les cookies de Google Analytics aquí: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Pots canviar d'opinió i eliminar les cookies quan tu vulguis.
Per a consultar i gestionar les cookies instal·lades al teu equip cal que canviïs la configuració del teu navegador. Trobaràs informació detallada en els següents enllaços:
Si navegues amb Firefox: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/privacy-and-security/cookies
Si navegues amb Chrome: http://support.google.com/chrome
Si navegues amb Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies
Si navegues amb Safari: http://help.apple.com/safari/mac/9.0/?lang=es#/sfri11471